GREEN CARE FINLAND RY

"Green Care Finland ry on valtakunnallisesti toimiva yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on lisätä green care -toiminnan tunnettavuutta ja parantaa toimialan yleisiä edellytyksiä. Edistämme alan yhteistoimintaa ja olemme mukana tutkimuksessa ja kehittämistoiminnassa. "

Mitä Green Care on?

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua.

Ammattialan osaamisen mukaisesti käytetään monia erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä. Näitä ovat muun muassa ratsastusterapia, puutarhaterapia ja -toiminta, sosiaalipedagoginen hevostoiminta tai ekopsykologian menetelmät. Toimintaa harjoitetaan tavoitteellisesti, vastuullisesti sekä ammatillisesti. 

Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä.

Koivukaaren Ponitalli on hyväksytty Green Care Finland ry:n jäseneksi.