Meidän arvot

Koivukaaressa on vuosien myötä kasvanut monta nuorta aikuiseksi ja toivottavasti monta saadaan vielä maailmalle.

Tallilla käyvät nuoret tulevat melkeimpä perheenjäseniksi vuosien myötä ja he ovat saaneet kasvaa Koivukaaren arvojen keskellä. Toivomme että tallilta tarttuu joitakin eväitä elämään.

Mitä nuo arvot sitten ovat?

Turvallisuus

- Meille on hyvin tärkeää että lapset ja nuoret voivat kokea olevansa turvassa, niin psyykkisesti kuin fyysisesti.

- Koivukaaren aikuisia sitoo vaitiolovelvollisuus, eikä asiat leviä tilan ulkopuolelle.

Arvokasvatus

- Arvostamme toisiamme ja luontoa, kasvatamme myös nuoria toisten kunnioittamiseen ja arvostamiseen.

- Positiivinen asenne

- Eläinten kunnioittaminen

Vuorovaikutus

- Käymme keskustelua elämästä

- Kuuntelemme

- Luomme kiintymyssuhteita toisiimme ja eläimiin

- Välitämme

- Opettelemme vuorovaikutustaitoja

Lapset ja nuoret keskiössä, perhe mukana

- Aito kiinnostus perheiden hyvinvointia kohtaan

- Yhtä suurta perhettä

- Aito kiinnostus

Toiminaalisuus, elämyksellisyys ja yhteisöllisyys

- Lapsi oppii vastuuta tekemällä

- Vastuu itsestä ja muista

- Tekeminen, oppiminen ja kokeminen

- Ollaan yhdessä, tehdään yhdessä

Kaunis ja turvallinen ympäristö

- Eläimet ja elämäntapa maaseudulla

- Siisti ja kaunis ympäristö

- Turvalliset aikuiset

- Oman arvomaailman kasvattaminen ja kehittäminen


Toivomme että Koivukaaressa lapsista ja nuorista kasvaa omanarvonsa tuntevia, itseensä luottavia nuoria aikuisia.

Tallilla jokainen saa löytää itsestään omat vahvuutensa ja voi huomata että kelpaa juuri sellaisena kuin on.

TALLILLA OLET TURVASSA!