Vammaisurheilun termejä


Päivitetty 20.5.15, L. Kummu/Paralympiakomitea & L. Jaakkola/Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

Vammaishuippu-urheilu =
Päämääränä on vammaisurheilijoiden menestyminen arvokilpailuissa, ennen
kaikkea paralympialaisissa ja muiden kuin paralympialajien osalta
MM-kilpailuissa tai vastaavissa.


Paralympiaurheilu = On periaatteessa synonyymi vammaishuippu-urheilu sanalle, mutta käytetään vain paralympialaisista puhuttaessa.


Paralympiaurheilija = Käytetään urheilijasta, joka kilpailee tai on kilpaillut paralympialaisissa.


Integraatio
= Integraatiota käytetään kuvaamaan erillään toimineiden ohjelmien ja
toimintojen yhdistämistä yleiseen (integraatiolajiliitto) sekä
kuvattaessa prosesseja, joilla tähdätään inkluusioon. Vammaisista
yksilöistä puhuttaessa integraatio-käsitteen käyttöä ei suositella.


Inkluusio
= Tässä ajatusmaailmassa me kaikki kuulumme kokonaisuuteen ja olemme jo
yhdessä. Huomio kiinnitetään ympäristöön, olosuhteisiin ja
toimintatapoihin, jotta ne eivät sulkisi ketään pois yhteisestä
toiminnasta.


Luokittelu = Luokittelulla pyritään tasoittamaan
vammasta johtuvia eroja. Jokaisessa lajissa on oma lajikohtainen
luokittelu. Luokittelu vaihtelee lisäksi eri vammaryhmien välillä.
Kehitysvammaisten henkilöiden luokittelun tekee psykologi, mutta myös
valmentaja osallistuu luokitteluun. Lajikohtaiset luokitteluperusteet
löytyvät täältä: www.paralympia.fi


Para-etuliite =
para-etuliitettä voi käyttää, kun kyseessä on paralympialaji.
Esimerkiksi parapyöräily, paralumilautailu. Sen voi korvata myös
vammais-etuliitteellä, mutta ei paralympia-etuliitteellä.


Special Olympics -sanastoa


Special Olympics =
Kehitysvammaisten henkilöiden kansainvälinen urheilujärjestö. Special
Olympics Finland toimii Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n
alaisuudessa.


Unifield = Osassa lajeista on tarjolla
Unified-vaihtoehto, jossa kehitysvammaisilla urheilijoilla on pareinaan
tai joukkuetovereinaan vammattomia urheilijoita.


Partneri = Unified-lajeissa kilpailevia vammattomia urheilijoita kutsutaan partnereiksi.


Tasoluokittelu
= Ennen varsinaista kilpailua Special Olympics -kisoissa käydään
luokittelukilpailut tai -ottelut, joiden perusteella urheilijat jaetaan
eri luokkiin (divisiooniin) iän, sukupuolen ja tulostason perusteella.

Ratsastuksen termejä


Vammaisratsastus
= Kattotermi, joka pitää sisällään kaikkiin erityisryhmiin kuuluvien
ratsastuksen. Synonyymeja erityisryhmien ratsastus ja erityistä tukea
tarvitsevien ratsastus.


Vammaisratsastaja = Kattorermi, joka pitää sisällään kaikki erityisryhmiin kuuluvat ratsastajat.


Paralympiaratsastaja = Ratsastaja, joka kilpailee tai on kilpaillut paralympialaisissa.


Pararatsastaja = Ratsastaja, joka kilpailuissa ratsastaa FEI:n vammaisratsastusohjelmia.


Paramaajoukkue ja -kehitysryhmä
= Kansainväliseen kilpailumenestykseen tähtäävien pararatsastajien
ryhmä, joilla 2-4 valmennusleiriä/vuosi sekä viimeistelyleirejä ennen
arvokilpailuja. Vuosittain järjestetään katsastustilaisuus
paramaajoukkueeseen haluaville. Paramaajoukkueessa ei ole ikäryhmäjakoa.

Pararatsastuskilpailut = Kilpailut, joissa ratsastetaan FEI:n vammaisratsastuskouluohjelmia.


Ryhmät:
Vammaisratsastuksessa ratsastajat luokitetaan viiteen ryhmään. Ryhmä Ia
on käyntiluokka, Ib mukana on myös ravi, ryhmä II raviluokka, ryhmä III
helpompi laukkaluokka ja luokka IV vaativampi laukkaluokka. Ryhmään I
kuuluvat vaikeavammaiset ja ryhmään IV lievimmin vammaiset ratsastajat.
Special Olympics -ratsastaja (lyhenne SO-ratsastaja) = Kehitysvammainen ratsastaja

Suositeltavat termit


Vammaisurheilijan vastakohta on vammaton urheilija, näkövammaisen
urheilijan vastakohta on näkevä urheilija. Vältä käyttämästä termejä
normaalit/terveet urheilijat vastaparina vammaiselle urheilijalle.
Pyörätuoli, EI rullatuoli
Paralympiakomitea, EI Paraolympiakomitea
Lyhytkasvuinen henkilö, EI Kääpiö
Vammainen henkilö tai henkilö, jolla on vamma EI invalidi
Henkilö, jolla on xx-vamma, tai xx-vammainen henkilö, EI esim. vammaiset urheilevat